Computer games don't affect kids; if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.Ei mitään erityistä.

A/s/l: ’78 (45), male/female, 62°36′0″N, 29°45′50″E (± 5 km), UTC+2 (+3 DST).

Voisin kai sanoa, että olen nörtti likinäköinen tieto­tekniikasta kiinnos­tunut ihminen, että asun yksin 1+1+1×9 hengen talou­dessa, ja edel­leen, että olen työtön en ole vakitui­sessa päivä­työssä. Opiske­lija; äiti; muuten wei wu wei. Jos tiedossasi tekemisen arvoista tekemätöntä, let me know.

Elämän­katsomuk­seltani lähinnä ateisti. Aatteel­lisesti kanna­tan pääpiir­teissään piraat­teja. Vihreil­läkin on point­tinsa. Enkä nyt puhu bio­bensii­nistä ja energian­säästö­lampuista. Asenteellisesti varmaan lähinnä Linux-hippi. Kaiketi myös jonkin­asteinen feministi. Enkä ihan periaatteesta osta uutta, jos voin kierrättää vanhaa.

En harrasta. Liikun autolla, kävel­len, rulla­luisti­milla, polku­pyörällä tai bus­silla. Pidän astan­gajoo­gasta, tai chi chuanista ja iaidōs­ta.
Aller­ginen sauva­käve­lylle, sählylle, pari­tans­seille ja *jum­palle – ja kaikelle ennen aamu­kahvia.

En pidä tv-mainoksista. Katson mielel­läni elo­kuvia ja doku­ment­teja. En kuun­tele radiota. Pidän musii­kista. En tilaa sanoma- tai aikakaus­lehtiä. Mutta luen. Paljon.

En enää juuri mesetä. En vie­lä­kään twiit­taa. Teen asioita kuvaa­matta itseäni teke­mässä asioita. Jos löydät minut naama­kirjasta, heitä meiliämaster @ mintaren . fi ; minus­takin voisi olla ihan kiva kuulla siitä. Keskus­telen mielel­läni ihmisten kanssa, asiasta tai asian vierestä.

Mitä verkkotun­nukseeni tulee, älä turhaan etsi syvempiä merki­tyksiä. Se on pelkkä palve­limella satun­naisesti generoitu merkki­sarja, jonka eräs palvelu palautti 2001/09/14 pyytä­essäni tunnuksia elämäni toiseen kirjau­tumista vaati­neeseen verkko­resurssiin. Palvelua ei enää ole. Pidin handlen. Nykyään sitä käyttää jo joku toinenkin.

Grafiikoihin käytin lyijykynää ja ruutupaperia, kirjoittamiseen Notepad++:aa. Mitään järkeä siinä ei ole, mutta täälläpä voin yhä senkin tehdä.

Siinä tai­si tulla suunnil­leen kaikki mitä ihmiset näyttävät tarvit­sevan tois­tensa määrit­telyyn. Muun voi päätellä. Muut sivut sisäl­tävät lähinnä usein tarvit­semaani dataa. Tuskin haluat tietää. Mene pois…